17. nov. 2006

Bruk av digitale verktøy i musikkfaget, Kunnskapsløftet

Musikkfaget er bygget på hovedområdene å lytte, musisere og komponere. Disse områdene henger tett sammen, og etter min mening kan ett av de vanskelig brukes uten minst ett av de to andre. Av denne grunn er det viktig at alle områdene blir lagt vekt på, sel om de vekselvis spiller hoved- og biroller.

En av de grunnleggende ferdighetene i musikk er ...”Å kunne bruke digitale verktøy i musikk dreier seg om utvikling av musikkteknologiske kompetanse knyttet både til lytting, musisering og komponering. I musikkfaget inngår blant annet bruk av opptaksutstyr og musikkprogram for å sette sammen og manipulere lyd til egne komposisjoner. I denne sammenhengen inngår også kjennskap til kildekritikk og kunnskap om opphavsrett knyttet til slik bruk av musikk”.

Kompetansemål etter 10. årstrinn:

-Bruke digitalt opptaksutstyr og musikkprogram til å manipulere lyd og sette sammen egne komposisjoner

Sett bort ifra de åpenlyse utfordringene som lite ressurser og manglende lærerferdigheter(!), finner jeg disse veldig konkrete utfordringene:

- Lære om hensiktsmessige lagringsformater så det de lager kan bli bevart for fremtiden.
- Lære konkrete ting som hvilke type mikrofon til hvilke type opptak.
- Lære om konvertering.
- La elevene utfolde seg, men innenfor faste rammer. Ikke bare ”tut og kjør”.
- Bevisstgjøre dem på reglene til opphavsrett og kildekritikk til tross for all den musikken som er gratis tilgjengelig for nedlasting.
-Å lære seg å uttrykke seg på en annen måte enn kun gjennom skrift og tale.
-Å uttrykke seg gjennom musikk er en ny måte for mange. Som nevnt over mener jeg at musikk er et identitetsfag. Her kommer dette virkelig til sin rett, og vår utfordring som lærere er å veilede så godt vi kan slik at de får ytret det de ønsker gjennom sine komposisjoner. Vårt mål bør være å få hver enkelt elev til å nå så langt som mulig (og gjerne litt lenger) ut i fra egne forutsetninger og erfaringer.

Jeg synes det er viktig at elevene lærer seg noter og musikknotasjon på lik linje med norsk og engelsk. Musikk er også et språk! Musikk har flere dimensjoner! Når elevene har lært seg det mest grunnleggende (og det håper jeg de gjør der ute i de tusen skoler, ikke ta musikk som en avslapningstime! Lær de noter og annen musikknotasjon! En liten appell til dere fremtidige musikkolleger!), er det viktig å ta steget videre. Og hva er ikke mer naturlig enn å bruke digitale medier som pc til også musikk? Det er jo så mye morsomt og spennende som kan gjøres! Elever vil ikke lære ”ola har en liten bil” o.l på blokkfløyte til evig tid.

Men om man skal sette det på spissen, og ta denne som eksempel ...Hvorfor ikke fornye den litt? Spill inn på blokkfløyte, gjør om lyden til el. bass, legg på et rytmeostinat, og kanskje et kor; Vips, så mye mer spennende! Det er denne verden de lever i, og vi må følge med! Skal vi få elevene med på lasset, må vi følge med på hva som skjer i deres verden, ikke bare tro at vi vet. Dette er de opptatt av, engasjert i, og dette er en stor del av de fleste unges verden.

Her kunne jeg skrevet så mye mer...Dette er noe som virkelig engasjerer meg! Tror det er mye å hente her fordi dette er et ”sted” man kan nå eleven på hjemmebane om man kan sine saker. Musikk har noe for enhver smak, og derfor noe de fleste kan ta utgangspunkt i enten de liker rock, pop eller folkemusikk. Det er en genuin måte å uttrykke seg på, og musikk blir heller ikke sperret av språk eller lignende formelle barrierer. Det er et universelt språk. Musikk består av flere elementer, så selv om man ikke forstår teksten, kan det hende det er melodien eller rytmen som fenger. Alle er ikke like faglig sterke innen for eksempel skriving, og her får de også en arena hvor de kan komme til sin rett. Musikk er undervurdert som fag, og skal ikke tas som et kosefag! Hvorfor er dette et nedprioritert fag..? Det får bli neste blogg…

Faget er ikke et ”kosefag”, men så mye mer! Om norsk er et dannelses- og identitetsfag vil jeg påstå at musikk er det minst like mye! Gjennom IKT kan elevene nå bokstavlig talt hele verden med musikken sin, her er det nesten ubegrensede muligheter.

Her er det altså mange utfordringer, men en av de overordnede utfordringene er vel å holde seg oppdatert i elevenes verden og på sitt musikk- og ikt- fagfelt. Hva finnes, hva kan gjøres, og hva er elevene interessert i innefor feltet? Man får mye ”gratis” ved å ta utgangspunkt i deres interesser. Dette ble vel minst like mye hvilke generelle utfordringer man møter som IKT- og musikklærer. Det skal ikke være en ”musikkverden” på skolen og en helt annen i fritida. Da er det noe som er feilslått. Skal vi ikke ruste elevene til nåtidas og fremtidas verden da? Det gjelder å være et hestehode foran!

3 kommentarer:

Bente Tellefsen Hansen sa...

Hei på deg, Kjersti!
Jeg er nok ingen god potensiell musikklærer, men DU er jo helt hekta. Du brenner virkelig for faget. Håper du fortsetter å ha den gløden og engasjementet for faget videre i læreryrket, da vil du garantert inspirere elevene dine. Barn og unge elsker musikk, så potensialet ligger der, det gjelder bare å trekke i de rette trådene og det tror jeg du kan. Å bygge på elevenes interesser er uansett et godt utgangspunkt. LYKKE TIL!
Klemz Bente

Bente Tellefsen Hansen sa...

Hei på deg, Kjersti!

Det må jeg bare si; Du BRENNER virkelig for musikkfaget. Jeg vil bare oppfordre deg til å ta være på den gløden og det engasjementet for musikk, som du har nå, inn i lærergjerningen din. Du vil garantert inspirere elevene dine, og hvem husker ikke hvor god en inspirert lærer kunne være.... det gir jo motivasjon i seg selv. Barn og unge er opptatt av musikk, så faget har all grunn til å engasjere. Ved å bygge på elevers interesser, som du skriver, vil du bli en vinner!
LYKKE TIL, Kjersti :)

Klemz Bente

Petter Kongsgården. sa...

Hei
Det var virkelig spennende å lese dine betraktninger over musikkfaget. Du er engasjert, ja, men det er jo helt fantastisk for dine elever. En engasjert lærer er ofte faglig bevisst og gir av sitt overskudd til elevene. Det å ha kunnskaper innen et fag, uansett om det er noter i musikken eller gloser i engelsken, gjør motivasjonen for å bruke faget større. Stå på - her har du mye å øse av.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...